Tối ưu hóa quảng cáo google adw

Làm sao để tối ưu hóa google adword để chạy 1 sản phẩm bất kỳ đạt hiệu quả nhất mong muốn đó luôn là 1 vấn đề nan giải cho các bạn trẻ hiện nay.

adw

1. Tăng CTR

– Từ khóa phải đúng với nhu cầu khách hàng và phải liên quan với thông điệp
– Thông điệp quảng cáo phải hấp dẫn người dùng, để họ click vào quảng cáo của chúng ta
– Tăng giá thầu để có vị trí cao hơn trên Google, qua đó quảng cáo chúng ta sẽ dễ được khách hàng click hơn
– Tự click vào quảng cáo, đây cũng là 1 cách tăng CTR nhưng nó mang lại cho chúng ta một giá trị ngược
– Chia nhỏ giá trị sản phẩm

Tăng CTR

2. Giảm giá thầu

– Chạy các từ khóa ngách, ít cạnh tranh
– Chạy theo khu vực, thời gian hợp lý
– Chia nhỏ thành nhiều mẫu Quảng cáo
– Tối ưu hóa đối sánh
– Tăng điểm chất lượng
Xem thêm: học quảng cáo google adwords sẽ phát triển mạnh

Tối ưu giá thầu

3. Tăng điểm chất lượng

– Tăng CTR
– Tối ưu hóa trang đích
– Từ khóa, thông điệp và trang đích phải liên quan với nhau
– Tốc độ load website nhanh
– Tối ưu trang đích chuẩn SEO

comments