Nếu bạn muốn chặn chuyển hướng google.com sang google.com.vn

Nếu bạn muốn chặn chuyển hướng google.com sang google.com.vn thì chỉ cần thêm chữ nrc sang đuôi google.com, cụ thể bạn hãy mở trình duyệt lên và truy cập vào url bên dưới để tìm kiếm với tên miền google.com

photo-1-1496216619620

 

 

google.com/ncr

Chữ NCR là viết tắt của từ No Country Redirect

Cách này sẻ áp dụng trên mọi loại trình duyệt chỉ cần vào đường dẫn trên là bạn sẻ ngăn chặn google chuyển hướng tới tên miền quốc gia.

comments